Har du spørgsmål? Ring idag på
7487 1819

Læhegn & Småbeplantninger

Læhegn defineres som:

En sammenhægende beplantning af træer og buske med 3-6 planterækker, hegnet består af 12-14 arter inkl. ammetræer.

Småbeplantninger er hjørne og små arealer, som dyrknings mæssig er urentabel at ha med i omdriften. (vildt biotop) .

Etablering:

Der foretages en reolpløjning og en planering af arealet før plantning. Læhegnet bliver renholdt mekanisk og med kemi første vækstperiode, 2 vækstperiode bliver hold med kemi . 3 vækstperiode kan tilvælges hvis der er problemer med hegnet eller beplantning.

Udtynding og vedligehold:

For at få en optimal virkning og vækst af læhegnet, anbefales det at man vedligeholder hegnet løbende.

Typisk starter det 7år efter etablering med en nedskæring af de plantede ammetræer,så bestand træerne og bundbeplantningen for bedre vækst betingelser.

Efterfølgende vil en sideklipning hvert 2 år gavne tilvæksten og sikre at hegnet ikke bliver for bredt.

Skov:

Udforpligtende tilbud på plantning af skovrejsning og opsætning af vildthegn.

Ved yderligere oplysninger kontakt læplantnings konsulent Niels Erik Christensen, mobil 40 50 39 24

Projekter:

Beplantning ved Bestsellers ny hovedlager ved den sønderjyske motorvej.

Beplantning ved den nye Biogasanlæg ved Hjartbro i Haderslev kommune.

Skovrejsning ved Flemming Post Skærbæk

Små hegnsbeplantninger:

Læhegn defineres som:

En sammenhængende beplantning af træer og buske som indeholder op til 7 planterækker, og som ikke er over 10 m bred.
Små beplantningers areal må være op til en halv hektar.

Hvem kan få tilskud?

Der gives tilskud på 40-60% til ejere og forpagtere af tilskudsberettigede arealer.
Ifølge lovgivning skal etablering af læbeplantning ske i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven med henblik på beskyttelse af diger, vandløb og fortidsminder.

Vi er naturligvis behjælpelige med hjemtagning af tilskud.

Etablering

Der fortages en reolpløjning og en planering af arealet før plantning.
Læhegnet bliver renholdt og beplantningsprojektet afsluttes i 3. vækstsæson.

Udtynding og Vedligeholdelse

For at få en optimal virkning og vækst af læhegnet, anbefales det at man vedligeholde hegnet løbende.
Typisk starter det 7år efter etablering med en nedskæring af de plantede ammetræer, så bestand-træerne og bundbeplantningen for bedre vækstbetingelser.
Efterfølgende vil en sideklipning hvert 2. år gavne tilvæksten og sikre at hegnet ikke bliver for bredt.

Ved yderligere oplysninger kontakt læplantningskonsulent Niels Erik Christensen, mobil 40 50 39 24

Gennemførte projekter

Projekter med tilskud

Det Europœiske Fœllesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af følgende projekter:

Projekttype: Landskabs- og biotopforbedrende beplantning

Tilsagnshaver: Hans Jørgen Schmidt Meyer, Jørgensgaardvej 40, 6240 Løgumkloster

Kontaktperson hos Sønderjysk Landskab & Anlœgsdesign: Niels Erik Christensen


SLA Design - Diagonalvej 14A Gabøl, 6500 Vojens
Telefon: +45 74 87 18 19
jtc@sladesign.dk